Bent u de volgende miljonair van Nederland?


Spaar de Kamstra spaarpunten en ontvang een Staatslot.

Producten met spaarpunten:
0838    Horeca Punt Wit Gesneden 1 punt
0850    Kadet Wit Gesneden 1 punt                                                                                                                               0852    Kadet Wit met sesam Gesneden 1 punt                                                                                                       0910    Kadet Wit LangVers Gesneden 1 punt                                                                                                          0921    Horeca Punt LangVers Gesneden 1 Punt                                                                    

                                                           

Voorwaarden Spaaractie:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Bakkerij Kamstra spaaractie van Bakkerij Kamstra BV. te Wolvega (BK). Door deelname aan deze actie accepteert u deze voorwaarden.

1. Deelnemer aan deze actie is een ieder die de actiecoupon volledig invult en samen met de daarbij behorende uitgeknipte originele spaarpunten opstuurt naar: Bakkerij Kamstra BV. Grindweg 134 8471 EM WOLVEGA.

2. BK kan zonder opgaaf van reden deelnemer verzoeken de gespaarde punten te onderbouwen, door middel van het overleggen van facturen waarop aankoop actieartikelen zijn gefactureerd. Indien deelnemer geen gehoor kan/wil geven aan dit verzoek, zal deze spaaractie niet in behandeling worden genomen.

3. De actie loopt tot een nader te bepalen datum.

4. Uitleg actie: Bij deze BK spaaractie kunt u 1/1 Staatslot met Jackpot (normaal lot) of een Irisbon van €15,- verkrijgen door het inleveren van 425 originele spaarpunten.

5. Punten en/of staatsloten zijn niet inwisselbaar tegen geld.

6. Na ontvangst van de actiecoupon met de daarbij behorende spaarpunten ontvangt u binnen 14 werkdagen het staatslot of de Irisbon in huis.

7. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van reden door BK worden herzien en/of kan de spaaractie worden beëindigd. Hierbij kan geen aanspraak op enige (schade) vergoeding kan worden gemaakt . Wijzigingen worden via deze webpagina kenbaar gemaakt.

8. Medewerkers van BK en medewerkers van groothandelaren zijn uitgesloten van deelname.

9. Aansprakelijkheid: BK draagt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook inzake te late levering, schade of bijkomende kosten van welke aard en/of omvang ook, die voortvloeien uit deze spaaractie.

10. BK behoudt zich het recht voor deelnemers, met opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan deze spaaractie.

                      Hier de actiecoupon

            

 

Bakkerij Kamstra